Maak van je bedrijf een Merkwaardige arena

Guido David 2018-08-20T10:39:00+00:00

Kwaliteit managen is je license to operate Kwaliteitsmanagement staat hoog op de dagelijkse agenda van elke onderneming. Geheel logisch want de externe perceptie van consistente kwaliteit is een harde eis voor een betrouwbare reputatie. Het is je 'license to operate' binnen jouw branche. In de praktijk vertaalt deze ambitie zich concreet in het vaststellen van [...]

Maak van je bedrijf een Merkwaardige arena Guido David 2018-08-20T10:39:00+00:00

Merkgerichtheid versus Klantgerichtheid

Guido David 2018-08-20T10:40:06+00:00

Tijdens mijn recente workshop over merkpositionering kwam de vraag op waarin het wezenlijke verschil zit tussen merkgerichtheid en klantgerichtheid. Een belangrijk, maar tevens weinig beschreven verschil. Vandaar dat ik mijn visie daarop ook aan het digitale papier toevertrouw.   Klantgerichtheid Steeds meer organisaties zetten de klant en zijn/haar behoeften centraal binnen hun bedrijfsvoering. Op zichzelf [...]

Merkgerichtheid versus Klantgerichtheid Guido David 2018-08-20T10:40:06+00:00

Liever braaf dan ‘brave’?

rene 2018-08-20T11:03:46+00:00

Soms vallen er wat puzzelstukjes in elkaar en dat kun je weer ten goede delen en wellicht keren. Werknemersbetrokkenheid Recente onderzoeken (o.a. van Gallup) laten zien dat geringe werknemersbetrokkenheid wereldwijd een probleem is en in Nederland zelfs schokkend. Van de Nederlandse werknemers is slechts 9% betrokken, 80% niet betrokken en 11% actief niet betrokken. Om [...]

Liever braaf dan ‘brave’? rene 2018-08-20T11:03:46+00:00

7 culturele succesfactoren bij een merkverandering (Rebranding)

rene 2018-08-20T12:39:36+00:00

Cultuur is ziel organisatie Cultuur is een veelbesproken maar ook zeer complex onderwerp. In essentie gaat cultuur over de gemeenschappelijke waarden (collectieve mindset) die men binnen een organisatie heeft en het (positieve en negatieve) gedrag dat daarvan is afgeleid. Cultuur is een zeer belangrijke pijler van de persoonlijkheid van een organisatie. Het is eigenlijk ‘de [...]

7 culturele succesfactoren bij een merkverandering (Rebranding) rene 2018-08-20T12:39:36+00:00

Medewerkers je merk laten uitstralen

rene 2018-08-20T12:52:56+00:00

Brand boosts your business Een sterk merk kan voor structureel meer winst zorgen, hogere marges en loyalere klanten (return on branding). De belangrijkste factor die bepalend is voor het langetermijn succes van een merk is echter het gedrag van medewerkers. In diverse studies wordt aangetoond dat een sterk merk een belangrijke bijdrage levert aan het [...]

Medewerkers je merk laten uitstralen rene 2018-08-20T12:52:56+00:00

Too big to feel: een pleidooi voor merk-waardige kleinschaligheid

rene 2018-08-20T13:18:14+00:00

Voelhorens Banken als de ABN Amro zijn zo groot en cruciaal voor de economie dat ze niet mogen omvallen: too big to fail. Deze zogeheten ‘systeembanken’ hoeven de klant en maatschappij niet centraal te zetten, want ze worden daar toch niet op afgerekend. De merkbelofte ABN Amro, de Bank anno nu, blijft dan ook slechts [...]

Too big to feel: een pleidooi voor merk-waardige kleinschaligheid rene 2018-08-20T13:18:14+00:00