Theater Zuidplein rene 2020-01-24T16:08:45+00:00

Project Description

Organisatie

Theater Zuidplein is een laagdrempelig Rotterdams theater dat zich richt op nieuwe publieksgroepen.

Uitdaging

Theater Zuidplein wil haar maatschappelijke voortrekkersrol in het bereiken van en programmeren voor nieuwe publieksgroepen versterken. Daarbij is meer draagvlak van diverse (institutionele & commerciële) stakeholders cruciaal.

Oplossing

Aanscherping van de missie, visie en merkpositionering van Theater Zuidplein in samenwerking en co-creatie met diverse interne en externe stakeholders.

Resultaat